13
Jun

STAPPEN UIT HET BOARDROOM DOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Management board

Evaluaties plus retraites betreffende de raad bieden top platforms voordat het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen met kwesties, het bevorderen van discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In vaak bedrijven is deze processen standaard geworden en proberen ze natuurlijk keurig in uw activiteitenkalender met de raad van bestuur en bieden ze het mogelijkheid voordat het bestuur om niets alleen de uitvoerende bestuurders, maar eveneens het meerdere senior management te tegenkomen. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daarginds is genkel magische formule voor beslist beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen betreffende elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op geheel, van bordpraktijken en -processen tot een prestaties met elke regisseur. Het besturen van dezelfde bedrijf is een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties met de dag. Een effectieve manier door het ieder in perspectief te bewaren, is sinds uit het beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders om belangrijke inzichtoogmerk, opzet, plan, voornemen, zin te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer een prestaties plus behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling met het bedrijf.
  • Bouwsector consensus plus los nieuwe meningsverschillen met voordat ze problemen kunnen worden.

management board

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate betreffende vertrouwdheid plus vertrouwen medio de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn een paar suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om plaatsen toe te wijzen aan elke bestuurder om bij een diner te gaan zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in uw loop van een jaar de gebeurtenis heeft om naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te praten.
  • De niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als een voorzitter lid is met het management) moet ten minste een keer per jaar samenkomen met beslist individuele bestuurder om dezelfde maaltijd te horen met de directeur over het bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan eveneens problemen aan de oppervlakte brengen waarover spanning alsof irritatie bestaat.
  • Een CEO zou minstens beslist keer per jaar bij elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te horen die een directeur bezit over het bedrijf, de management plus de prestaties van Board Intelligence de CEO. Een NED-voorzitter, als die daarginds is, dienen hier nauw bij word betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen de stoel bij lobbyen precies waar zich soms spanningen of problemen voordoen.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview betreffende elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door de voorzitter, het hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot beslist succesvolle evaluatie is u creëren betreffende een omgeving waarin respondenten openhartig bestaan. Ze moeten er zeker van is dat hun antwoorden niets aan hen kunnen worden toegeschreven plus dat zij zich niets persoonlijk voor het hele bord willen schamen door wat iemand anders in uw groep over hen zou zeggen. Het evaluatie moet worden gevolgd door een rapport aan de voltallige raad en, indien betreffende toepassing, bij individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou beheersen worden gebracht, moet enkel de mens die u onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking te zien brengen. Mensen hebben een hele natuurlijke neiging om zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand te verminderen, zijn om evaluaties opnieuw bij te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van de oefening ben om een prestaties erbij verbeteren in plaats met kritiek erbij leveren bij prestaties alsof gedrag. Het behandelen met beoordelingen als een toekomstgericht planningsproces, boven plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan beslist meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is u tijd voordat het bestuur. De retraite wordt een locatie voordat groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen worden opgelost.